تامین الکترولیت ها با نوشیدنی های خانگی (2)

(امتیاز دهید)


اهمیت دریافت مایعات از دست رفته طی فعالیت ورزشی برای نگهداری توان یک ورزشکار، بسیار زیاد است. بطور کلی بدن یک ورزشکار بعد از سی دقیقه و کمی پس از آن، با کاهش وزن چند درصدی حاصل از تعریق و از دست دادن آب روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی دریافت یک نوشیدنی ورزشی مناسب همراه با الکترولیت های مورد نیاز، از شروط بازیابی این توانمندی است.

تاریــــخ : دوشنبه, 20 دی,1395

کلمات کلیدی :تامین الکترولیت ها با نوشیدنی های خانگی (2)

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

به موضوعات رقابتی علاقه مندم !!!!

یک نظر دهید

Histat